پالس اکسیمتر انگشتی نونین Go2-LED

نونین-Nonin
اتمام موجودی

پالس اکسی متر انگشتی GO2-LED به بیماران ریوی و یا دارای مشکلات تنفسی این امکان را می دهد که میزان اکسیژن را اندازه گیری کرده و تحت کنترل قرار دهند...

فروشنده

درمان کالا