دستگاه تغییر موقعیت خواب Night Shift

ای بی ان-ABN
اتمام موجودی

دستگاه تغییر موقعیت خواب Night Shift بیش از 90% از خورپف های ناشی از قرار گیری بدن به پشت به این راه حل جواب مثبت داده اند، در خواب طبیعی فرد اختلال ایجاد نمی کند، کمک به برطرف نمودن اختلالات تنفسی ناشی از موقعیت قرارگیری بدن به پشت حین خواب...

فروشنده

درمان کالا