پدال ساده تمرین ام اس دی

ام اس دی-MSD
اتمام موجودی

پدال ساده دستها و پاها، جهت استفاده در منزل، افزایش قدرت و خونرسانی در دستها و پاها، مناسب تمرینات بالا تنه و یا پایین تنه، استفاده طبی (توانبخشی یا بازتوانی)، سبک...

فروشنده

درمان کالا