ست کشی تقویت شانه Shoulder Rope Pulley Set

ام اس دی-MSD
اتمام موجودی

ست کشی تقویت شانه Shoulder Rope Pulley Set قابل استفاده برای انواع تمرینات تقویتی شانه و بالا تنه، قابل استفاده به عنوان ابزار توانبخشی و جلوگیری از آسیب های ناحیه شانه...

فروشنده

درمان کالا