ماساژور Palmassager

ام اس دی-MSD
اتمام موجودی

ماساژور Palmassager، جهت ماساژ نواحی شانه، بازو و پا مورد استفاده می باشد، مناسب برای درمان درد عضلات و جلوگیری از خستگی و...

فروشنده

درمان کالا