دوچرخه ثابت مدل Oxycycle I

ام اس دی-MSD
اتمام موجودی

دستگاه افزایش قدرت و خونرسانی در دستها و پاها Oxycycle I، جهت استفاده به صورت نشسته یا ایستاده، مناسب تمرینات بالا تنه و یا پایین تنه، استفاده طبی (توانبخشی یا بازتوانی) و ورزشی...

فروشنده

درمان کالا