تخته تعادلی EKilibre مدل مبتدی

ام اس دی-MSD
اتمام موجودی

تخته های تعادلی Mambo Ekilibre از سری جدید محصولات MSD می باشد و با توجه به نوع خالص ساختار و مواد آن، ابزار بسیار کارآمدی برای تجربه با کیفیت ترین و متنوع ترین تمرینات تعادلی می باشد. به نوعی ترکیبی از پد تعادل و تخته تعادل می باشد. قابلیتها و توانمندیهای تعادلی، هماهنگی، عکس العمل و مواردی از این دست را می توان به کمک این وسیله تجربه و تقویت نمود.....

فروشنده

درمان کالا