تقویت عضلات انگشتان Digi-Extend

ام اس دی-MSD
اتمام موجودی

Digi-Extend، وسیله ای است که جهت افزایش قدرت عضلات پشت انگشتان دست و پشت ساعد و موبیلیتی مفاصل مچ و انگشتان، تقویت درونی و بیرونی گروه های عضلانی و به حداکثر رساندن تاندون اکستانسور...

فروشنده

درمان کالا