فشارسنج مچی میکرولایف BP W100

میکرو لایف-Microlife
اتمام موجودی
  • دامنه سنجش فشار: 0 - 299 میلی متر جیوه
  • دقت سنجش: 3 میلی متر جیوه (2%)
  • دقت سنجش ضربان قلب: 5%

فروشنده

درمان کالا