تب سنج پستانکی میکرولایف مدل MT1751

میکرو لایف-Microlife
اتمام موجودی
  • اندازه گیری بدون ایجاد مزاحمت برای کودکان
  • مطابق با استاندارد ASTM برای ایمنی کودکان
  • زمان اندازه گیری دما تا ماکزیمم 5 دقیقه

فروشنده

درمان کالا