دما سنج پیشانی میکرولایف FR100

میکرو لایف-Microlife
اتمام موجودی
  • اعلام تب (دمای بالاتراز 37.6 درجه سانتیگراد)
  • بدون جیوه و بدون تماس(سنجش از طریق پیشانی)
  • تکنولوژی مادون قرمز

فروشنده

درمان کالا