فشارسنج بازویی دیجیتال میکرولایف BP A2 Basic

میکرو لایف-Microlife
اتمام موجودی

بازویی دیجیتال میکرولایف BPA2 Basic سنجش فشارخون و ضربان قلب، دارای 30 فضای حافظه به ثبت همراه زمان و تاریخ با امکان بازخوانی نتایج، دارای جعبه مخصوص نگهداری و حمل، کاکرد با باطری - امکان استفاده از باطریهای قابل شارژ....

فروشنده

درمان کالا