ویلچر سبک میرا مدل 1.850

میرا-Meyra
اتمام موجودی

ویلچر سبک وزن میرا مدل 1.850 عرض نشیمنگاه قابل تنظیم از 38-50 سانتیمتر، زیردستی و زیرپایی قابل تنظیم و جداشونده، قابل کنترل توسط کاربر و یا همراه، عمق نشیمنگاه قابل تنظیم از 40 تا 46 سانتیمتر....

فروشنده

درمان کالا