ترالی پرینتر

کارپذیر-karpazir
اتمام موجودی

 ترالی پرینتر قابل استفاده برای مصارف و مقاصد گوناگون از جمله رادیولوژی، فیزیوتراپی، ابزارهای تشخیص اولتراسوند، بیهوشی و غیره، قابل استفاده برای همچنین برای تجهیزات آزمایشگاهی، قابل استفاده در آزمایشگاهها، کلینیکها و یا مطبها...

فروشنده

درمان کالا