محافظ شانه مدل Medi Shoulder Sling

مدی-Medi
اتمام موجودی

محافظ جهت بی حرکتی مفصل شانه Medi Shoulder Sling، برای بی حرکتی پس از آسیب مفصلی همراه با پارگی تعدادی فیبرهای لیگامنت مفصلی و همچنین کوفتگی شانه، در رفتگی شانه، آسیب ساختمان عضلانی-تاندونی احاطه کننده و استحکام دهنده مفصل شانه...

فروشنده

درمان کالا