زانوبند مخصوص تاندون مدی Medi patella tendon support

مدی-Medi
اتمام موجودی

محافظ تاندون استخوان کشکک Medi patella tendon support، برای درد مرتبط به واسطه قرار نگرفتن استخوان کشکک در جای خود و ناپایداری های مفصل زانو...

فروشنده

درمان کالا