شکل دهنده سر سینه مدلا

مدلا-Medela
اتمام موجودی

شکل دهنده سر سینه مناسب برای سر سینه های صاف و فرورفته، قابل استفاده قبل از زایمان و در دوران شیردهی، قابل استفاده در داخل کرست بدون دید خارجی، دارای روزنه های کوچک برای ورود و خروج هوا...

فروشنده

درمان کالا