سرشیشه کالمیتا مدلا

مدلا-Medela
اتمام موجودی

سر شیشه کالمیتا ابزاری برای رشد مهارت های تغدیه ای نوزادان نارس که توانایی مکیدن شیر را ندارند و از طریق لوله تغذیه می کنند، به شمار می رود. کالمیتا این امکان را فراهم می سازد که شیر فقط با مکش نوزاد از شیشه خارج شود و نوزاد برای مکیدن شیر از شیشه مانند مکیدن شیر از سینه مادر عمل کند. استفاده از این شیشه شیر موجب می شود تا نوزاد سریع تر بتواند از راه دهان تغذیه کند و طول مدت بستری نوزاد در بیمارستان را کاهش می دهد. همچنین نوزاد می تواند جریان خروجی شیر را با مکش یا عدم مکش کنترل کند و حین استفاده از شیشه به راحتی تنفس کند.

 

فروشنده

درمان کالا