افتالموسکوپ غیر مستقیم کیلر All Pupil II

کیلر-Keeler
اتمام موجودی

افتالموسکوپ غیر مستقیم کیلر All Pupil II سهولت کنترل، دارای فیلتر مخصوص تشعشعات مادون قرمز و ماوراء بنفش، دامنه عملکرد (PD Range), چهل و هفت تا هفتادوپنچ میلی متر، بسته شامل: افتالموسکوپ غیر مستقیم کیلر All Pupil II، هدبند، بسته باتری، شارژر، ترانس مخصوص، پارچه مخصوص تنظیف لنز، لوح فشرده آموزشی.....

فروشنده

درمان کالا