کاف فشارسنج هاین کد 1540

هاین-Heine
اتمام موجودی

کاف فشارسنج هاین راحت برای کاربر و پزشک، قابل تهیه و استفاده برای استفاده های متنوع و یا به صورت یدکی، قابل تهیه و استفاده برای استفاده های متنوع و یا به صورت یدکی....

فروشنده

درمان کالا