ست معاینه هاین mini3000

هاین-Heine
اتمام موجودی

ست اتوسکوپ و افتالموسکوپ مدل mini3000، شامل افتالموسکوپ و اتوسکوپ تشخیصی mini3000، تعداد 4 عدد سرپوش چندبار مصرف...

فروشنده

درمان کالا