پین تنظیم ارتفاع عصای اف دی آی

اف دی آی-FDI
اتمام موجودی

پین تنظیم ارتفاع عصای FDI قابل استفاده برای عصاهای fdi می باشد که برای ایمنی و حفاظت بیشتر از بیمار استفاده می شود.

 

 

فروشنده

درمان کالا