زیر نشیمنی بادی Sit-on-Air

جیمنیک-Gymnic
اتمام موجودی
  • قابلیت وزن تا 120 کیلوگرم
  • تسکین وجلوگیری از ایجاد درد درناحیه کمر و لگن
  • مناسب برای حرکات ورزشی

فروشنده

درمان کالا