بالش هوا استوانه ای جیمنیک Fit-Ball Roller

جیمنیک-Gymnic
اتمام موجودی

بالش هوا استوانه ای جیمنیک Fit-Ball Roller جهت تمرینات پهلو و شکم، مناسب ورزش های تعادلی، حداکثر تا 120 کیلوگرم از این محصول استفاده نمایند....

فروشنده

درمان کالا