زیر پایی ماساژ Bene-Feet Mat

جیمنیک-Gymnic
اتمام موجودی

زیر پایی ماساژ Bene - Feet Mat قابل استفاده به صورت فعال یا غیر فعال (Active/Reactive)، کمک به بهبود گردش خون، تشکیل شده از دو قسمت که می توان به صورت مجزا و یا ترکیبی استفاده نمود، امکان استفاده حین ایستادن و یا به صورت نشسته.....

فروشنده

درمان کالا