استوانه ماساژ جیمنیک Activ Roll

جیمنیک-Gymnic
اتمام موجودی

 

استوانه ماساژ Activ Roll وسیله است که از یک استوانه کوچک تشکیل شده است و مانند یک غلتک عمل میکند و بدن را ماساژ میدهد. و منجر به تحریک بدن و گردش خودن در سراسر بدن میشود. با این محصول به راحتی تمام بدن را می توان مورد ماساژ قرار داد....

فروشنده

درمان کالا