دستگاه CPAP تمام اتوماتیک فیشر اند پایکل مدل ICON+Auto

فیشر اند پایکل-Fisher&Paykel
قیمت ویژه قیمت عادی
اتمام موجودی

دستگاه CPAP تمام اتوماتیک فیشر اند پایکل مدل ICON+Auto دارای فناوری اختصاصی تنظیم رطوبت و گرمای لوله هوا(Thermosmart)، دارای فناوری اختصاصی تشخیص و تنظیم فشارهوا برای راحتی حداکثری کاربر حین خواب (Sens Awake)......

فروشنده

درمان کالا