ویلچر برقی فراتک مدل دلتا

فراتک-Faratech
اتمام موجودی

اصلی ترین مشخصه آن امکان کنترل، راهبری و استفاده به صورت دستی در کنار امکان استفاده با باتری میباشد که کاربر میتواند همانند ویلچر معمولی، هر زمان راهبری و کنترل ویلچر را در اختیار داشته باشد...

فروشنده

درمان کالا