فشارسنج دیجیتال پایه دار ارکا Erkameter E

ارکا-Erka
اتمام موجودی

فشارسنج دیجیتال رومیزی ارکا Erkameter E دارای حالت سنجش RAPID برای سنجش های سریعتر، تشخیص اتوماتیک بی نظمی ضربان قلب و حالتهای خاص ضربان.....

فروشنده

درمان کالا