تشک مواج حبابی اپکس Domus1

اپکس-Apex
اتمام موجودی

تشک مواج حبابی اپکس Domus1 دارای اتصال مخصوص به تخت برای جلوگیری از لیزخوردن و یا جابجا شدن تشک، امکان تنظیم فشار پمپ متناسب با وزن کاربر، تنظیم بهینه فشار تشک و وزن کاربر.....

فروشنده

درمان کالا