خمیر استومی کولوپلاست

کلوپلاست-Coloplast
اتمام موجودی

خمیر استومی کولوپلاست بدون استفاده از پکتین، بدون استفاده از لاتکس به ویژه مناسب افرادی که به لاتکس حساسیت دارند، کمک به مراقبت از خروجیهای استومی....

فروشنده

درمان کالا