دستگاه چهار کاره حرفه ای کاردیو چک PA

کاردیوچک-Cardiochek
اتمام موجودی
  • سنجش کلسترول تام، کلسترول HDL، تری گلیسیرید و قند خون و نرخ HDL/TC
  • سنجش کلیه پارامترها تنها با یک نوار
  • سنجش در کمتر از 90 ثانیه

فروشنده

درمان کالا