پوآر نظافت بینی نوزاد بکر

بکر-Bekr
اتمام موجودی
  • استریل شده با گاز اتیلن اکساید
  • بدون پسامد سمی چسب و بخارات مواد اولیه
  • تایید شده با تست‌های فیزیکی و میکروبیولوژی

جزئیات بیشتر در ادامه صفحه

فروشنده

درمان کالا