7 نکته برای دریافت دقیق ترین نتیجه حین استفاده از پالس اکسیمتر

1. برای سنجش دستگاه را روی میز قرار دهید. بهتر است دستگاه در هوا معلق و یا در حرکت نباشد.

2. ناخن مصنوعی و یا حنا روی انگشت و لاک ناخن در سنجش اختلال ایجاد میکند.

3. قسمت سنسور دستگاه را باید با پد الکلی تمیز نمایید.

4. با انگشت چرب اندازهگیری نکنید.

5. در هنگام اندازه گیری کاربر آرام باشد و حرکت نداشته باشد.

6. کم خونی شدید، غلظت خون بسیار بالا، هموگلوبین پایین خون و یا فشار خون بسیار پایین میتواند نتایج را دچار اختلال نماید.

7. در حین استفاده ماسک نداشته باشید.

محصولات پالس اکسیمتر