در ماه اخیر، واکسیناسیون بیماری کرونا کووید-19 در بسیاری از کشورهای جهان آغاز شده و برای این واکسیناسیون از واکسن برندهای فایزر (Pfizer)، مدرنا (Moderna)، آسترازنکا (Astrazenca) و... استفاده شده است. یکی از عوارض جانبی که در تزریق واکسن برندهای فایزر و مدرنا مشاهده و موجب ترس و وحشت بسیاری از زنان در سراسر جهان شد، بروز علائم سرطان سینه در زنانی بود که تحت واکسیناسیون کووید-19 قرار گرفته بودند.

Breast Cancer

پس از تزریق واکسن کرونا، غدههای لنفاوی متورمی در زیر بغل زنان، علیالخصوص زیر بغل دستی که تحت تزریق قرار گرفته بود مشاهده شد که مشابه غدد لنفاوی تولیدشده در سرطان سینه بود. این موضوع موجب هجوم تعداد زیادی از زنان کشورهای مختلف، به آزمایشگاههای ماموگرافی، جهت تشخیص سرطان سینه شد. چیزی که وحشت زنان را بیشتر کرد، مثبت شدن نتایج این آزمایشات و تأیید ابتلا به سرطان سینه بود!


بیشتر بخوانید: آلودگی هوا چه تاثیری بر بیماری کرونا دارد؟


آیا تزریق واکسن کرونا کووید-19 موجب بروز بیماری سرطان سینه میشود؟

مثبت شدن نتایج آزمایشات ماموگرافی، به انجام آزمایشات بیشتر، جهت بررسی این غدد و میزان ریسک این عارضه توسط کارشناسان منجر شد. پس از انجام این آزمایشات، مشخص شد که این غدد لنفاوی ایجادشده، بیخطر و با غدد مربوط به سرطان سینه متفاوت هستند. با این وجود، غدد ایجادشده ناشی از واکسیناسیون کرونا، موجب ایجاد مثبت کاذب در آزمایشات ماموگرافی و تشخیص اشتباه سرطان سینه میشود.

doctors examine covid-19 vaccine

پیشنهاد میشود که آزمایشات ماموگرافی، حداقل تا 4 هفته پس از واکسیناسیون کرونا کووید-19 به تأخیر بیافتد تا از ایجاد این مثبت کاذب و اضطراب ناشی از آن جلوگیری شود.


بیشتر بخوانید: چگونه بویایی خود را بعد از ابتلا به کرونا بازگردانیم؟


بهطور خلاصه میتوان گفت:

 • واکسیناسیون کرونا کووید-19 میتواند در برخی از زنان، موجب بروز غدد لنفاوی متورم در زیربغل شود؛ علیالخصوص زیر بغل دستی که تحت واکسیناسیون قرار گرفته است.
 • این غدد متورم لنفاوی، موجب ایجاد مثبت کاذب و تأیید اشتباه ابتلا به سرطان سینه، در آزمایشات ماموگرافی میشود.
 • مشاهده این عوارض پس از واکسیناسیون کرونا کووید-19 طبیعی است و این غدد تولیدشده کاملاً بیخطر هستند.
 • توصیه میشود که آزمایشات ماموگرافی، حداقل تا 4 هفته پس از واکسیناسیون، به تأخیر بیافتد.

covid-19 vaccine

چه موقع باید نگران بود؟

در صورتی که سایر علائم سرطان سینه، قبل یا بعد از واکسیناسیون کرونا کووید-19مشاهده شد، لازم است که هرچه سریعتر تحت معاینه پزشک متخصص قرار بگیرید.

برخی از علائم سرطان سینه که باید جدی گرفته شود عبارتاند از:

 • سفت یا متورم شدن قسمتی از سینه
 • حساسیت یا فرورفتگی در پوست قسمتی از سینه
 • قرمز یا پوسته پوسته شدن نوک سینه
 • دردناک شدن نوک پستان
 • مشاهده ترشحاتی غیر از شیر مادر؛ مانند خون
 • هر تغییری در اندازه یا شکل سینه
 • درد در هر ناحیه از سینه

منابع:

www.cdc.gov
www.webmd.com

www.healthday.com


بیشتر بخوانید: