بروز تب نشانه مبارزه بدن با عوامل بیماریزا است و در صورت افزایش تب مراجعه به پزشک اهمیت پیدا میکند، به همین دلیل حضور تب سنج در منزل اهمیت زیادی دارد. اما از آنجایی که تب سنجهای جیوهای قدیمی به دلیل احتمال آسیب و پخش شدن جیوه خطرآفرین بودند؛ از اینرو انواع تب سنج دیجیتالی به عنوان جایگزینی مناسب برای تب سنجهای جیوهای طراحی شدند.

اندازهگیری تب در کودکان اهمیت ویژهای دارد و بدین منظور استفاده از تب سنجهای دیجیتال گزینه بهتری است. تب سنج تفنگی یکی از گزینههای سنجش تب است که کاربرد زیادی دارد. در این مطلب به معرفی انواع تب سنج دیجیتال مناسب برای کودکان و نحوه استفاده از تب سنج دیجیتالی نوزاد میپردازیم.

انواع تب سنج دیجیتالی کودک

تب سنج دیجیتالی دارای انواع مختلفی است که هر کدام از آنها برای رده سنی خاصی از نوزادان و کودکان بهکار میروند و شیوه استفاده خاص خود را دارند. انواع تب سنج دیجیتالی نوزاد شامل موارد زیر است:

 • تب سنج مقعدی (رکتال)
 • تب سنج دیجیتالی گوشی (تیمپانیک)
 • تب سنج دیجیتالی زیر بغل
 • تب سنج دهانی
 • تب سنج پستانکی
 • تب سنج پیشانی

در ادامه به معرفی هر یک از این تب سنجها و نحوه استفاده از آنها میپردازیم؛ با ما همراه باشید.

تب سنج مقعدی (رکتال)

از این نوع تب سنج برای سنجش درجه حرارت نوزادان کمتر از 3 سال استفاده میشود و مطمئنترین روش برای خواندن درجه حرارت در این گروه سنی است. نحوه استفاده از این تب سنج به صورت زیر است:

 • ابتدا بخش انتهایی تب سنج را با آب و صابون بهخوبی بشویید.
 • کودک را به پشت بخوابانید و زانوهای او را در حالت خمیده قرار دهید.
 • بخش نقرهای رنگ تب سنج را به اندازه 3 سانتیمتر داخل مقعد نوزاد فرو ببرید.
 • به مدت 1 دقیقه تب سنج را در همان حالت نگه دارید.
 • پس از شنیدن صدای بیپ، تب سنج را خارج کرده و عدد آن را بخوانید.


تب سنج دیجیتالی مقعدی

تب سنج دیجیتالی گوشی (تیمپانیک)

این روش برای کودکان بالای ۳ سال مورد استفاده قرار میگیرد اما به طور کلی دقت کمتری دارد؛ پس این امکان را در نظر بگیرید که دمای نشان داده شده توسط این تب سنج دقیقا مطابق با دمای واقعی بدن نوزاد نباشد. نحوه استفاده از تب سنج دیجیتالی گوشی بدین گونه است:

 • دقت کنید که نوک پروب تب سنج تمیز باشد.
 • لاله گوش را با دست نگه دارید تا کانال گوش بهتر نمایان شود.
 • نوک تب سنج را داخل مجرای گوش قرار دهید تا آن را پر کند.
 • دکمه ترمومتر را به مدت یک ثانیه فشار دهید.
 • تب سنج دیجیتالی گوشی را خارج کرده و دما را بخوانید.

تب سنج دیجیتالی زیر بغل

یکی دیگر از روشهای سنجش درجه حرارت بدن کودکان، استفاده از تب سنج دیجیتالی زیر بغلی است. از این روش میتوان برای کودکان در سنین مختلف استفاده نمود، البته این روش برای نوزادان مناسبتر است اما دقت آن کمتر از روش مقعدی خواهد بود. برای اندازهگیری درجه تب با این روش مراحل زیر را انجام دهید.

 • سر دماسنج را با آب و صابون شسته و آبکشی نمایید.
 • ترمومتر را در زیر بغل نوزاد قرار دهید.
 • دست نوزاد را به بدن بچسبانید تا بازوها فاصلهای با بدن نداشته باشند.
 • یک دقیقه تب سنج را در آن حالت نگه دارید.
 • پس از شنیدن صدای تب سنج آن را بردارید و عدد تب را بخوانید.


تب سنج دیجیتالی زیر بغل


تب سنج دهانی

این روش برای کودکان در رده سنی 3 تا 5 سالگی استفاده میشود اما بهتر است تا برای کودکان کمتر از 4 سال بهکار گرفته نشود، زیرا باید زمانی از تب سنج دهانی استفاده نمود که کودک قادر به نگه داشتن آن داخل دهان باشد. نحوه استفاده از این تب سنج شامل مراحل زیر است:

 • تب سنج را با آب و صابون بشویید تا کاملا تمیز شود.
 • ترمومتر را زیر زبان کودک قرار دهید از او بخواهید در همان حالت دهان خود را ببندد.
 • یک دقیقه صبر کنید و پس از شنیدن صدای تب سنج، آن را خارج نمایید.
 • درجه تب را بخوانید.

تب سنج پستانکی

تب سنج پستانکی دقت کمتری در مقایسه با تب سنج مقعدی دارد اما شیوه استفاده از آن آسانتر خواهد بود. این روش برای نوزادان کمتر از ۳ ماه کاربرد دارد، زیرا پس از این سن، نوزاد تب سنج پستانکی را در دهان نگه نمیدارد. شیوه کار این تب سنج دیجیتالی به صورت زیر است:

 • تب سنج را شسته و کاملا تمیز نمایید.
 • ترمومتر را وارد دهان نوزاد کنید، به گونهای که آن را در دهان نگه دارد.
 • چند دقیقه تب سنج را در همان حالت قرار دهید تا اندازهگیری درجه تب پایان یابد.
 • عدد تب را بخوانید.


تب سنج دیجیتالی پستانکی


تب سنج پیشانی

تب سنج پیشانی را با نام تب سنج شقیقهای نیز میشناسیم. تب سنجهای پیشانی دقت زیادی دارند و به همین دلیل بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند. برای استفاده از این نوع تب سنج مراحل زیر را انجام دهید:

 • ابتدا دقت کنید که پیشانی خشک بوده و روی آن عرق وجود نداشته باشد.
 • اگر پیشانی را تمیز کردید، 10 دقیقه منتظر بمانید و سپس برای تب سنجی اقدام کنید.
 • تب سنج پیشانی را به روی قسمت شقیقه کودک قرار دهید.
 • دکمه تب سنج را فشار داده و منتظر بمانید تا صدای آن را بشنوید.
 • درجه تب را بخوانید.

خرید تب سنج دیجیتالی

استفاده از انواع تب سنج دیجیتالی راهی مناسب برای اندازهگیری درجه تب کودکان است. قیمت تب سنج دیجیتالی نوزاد به نوع آن، دقت دستگاه و کیفیت اجزا بستگی دارد؛ البته برند تولیدکننده محصول و کشور سازنده نیز بر قیمت آن اثرگذار خواهند بود. پس از انتخاب نوع مناسب تب سنج تفنگی برای نوزاد خود، به فروشگاههای معتبر مراجعه کنید تا نگرانی بابت کیفیت محصول خریداری شده نداشته باشید. سایت درمان کالا یک فروشگاه اینترنتی معتبر در زمینه عرضه تجهیزات پزشکی است که در این حوزه تجربهای طولانی مدت دارد. در این فروشگاهها انواع تب سنج دیجیتالی با بیشترین میزان کیفیت و کمترین قیمت عرضه شدهاند.