اپیلاتور نوری بیورر IPL-10000-PLUS

بیورر-Beurer
اتمام موجودی

اپیلاتور نوری بیورر دستگاهی مناسب برای از بین بردن موهای زائد بدون جایگزینی می باشد و آزمایش های کلنیکی و نتایج آن در بررسی های آماری بسیار مطلوب بوده است.  اشعه های نوری مداوم و بی خطر (IPL (Intense Pulse Light  به ریشه ی مو ها می تابند و بعد از فقط 3 تا 4 بار استفاده بیش از 50 درصد مو های زائد را از بین می برد...

فروشنده

درمان کالا