ترازوی تشخیصی بیورر BG13

بیورر-Beurer
اتمام موجودی

ترازوی تشخیصی بیورر BG13  تعیین وزن، چربی بدن، آب بدن، درصد ماهیچه و محاسبه BMI را انجام می دهد...

فروشنده

درمان کالا