ترازوی تشخیصی بیورر BF700

بیورر-Beurer
اتمام موجودی

ترازوی تشخیصی بیورر BF700 تعیین وزن، چربی بدن، آب بدن، درصد ماهیچه، نمایش کالری AMR/BMR، توده استخوان و محاسبه BMI را انجام می دهد. همچنین قابلیت انتقال مقادیر اندازه گیری شده به کامپیوتر و موبایل را دارا می باشد...

فروشنده

درمان کالا