دماسنج غیر تماسی مادون قرمز برکام JXB-178

برکام-Berrcom
اتمام موجودی
  • قابلیت اندازه‌گیری دمای بدن و اشیا و اتاق
  • تکنولوژی اندازه‌گیری مادون قرمز
  • قابلیت تنظیم خاموشی خودکار
  • اندازه‌گیری دما در یک ثانیه

فروشنده

درمان کالا