صدف سینه فیلیپس اونت

فیلیپس اونت-Philips Avent
اتمام موجودی

صدف سینه قابل استفاده حین شیر دهی و یا دوشش شیر، قابل استریل کردن در دستگاههی استریلیزاتور، صدف های هوارسان از نوک سینه های زخم شده و شکاف دار محافظت کرده و التیام آنها را تسریع می نماید...

فروشنده

درمان کالا