بسته آموزشی جهت تغییر تغذیه از شیشه شیر به فنجان

فیلیپس اونت-Philips Avent
اتمام موجودی

شامل دستگیره های فنجان، بهترین وسیله برای تغییر عادت نوشیدن کودک از شیشه شیر به فنجان، سر پستانکی مخصوص لثه های نرم و مرحله رشد اولیه دندان، دستگیره، قابل استفاده با تمام انواع وسایزهای شیشه شیر فیلیپس اونت...

فروشنده

درمان کالا