نواردستگاه تست قند خون آرکری

آرکری-arkray
اتمام موجودی
  • تعداد نوار در هر بسته 50 عدد
  • خون مورد نیاز 0/3 میکرولیتر

فروشنده

درمان کالا