کیت تمرینات آبی تراباند Aquafins

تراباند-Thera-Band
اتمام موجودی

کیت تمرینات آبی تراباند Aquafins بسته حاوی 2 عدد بازوبند و 4 بال و کیف نگهداری و حمل، بالها قابل تنظیم در جهات مختلف برای اعمال مقاومت در جهات و حالتهای مختلف، اندازه کاف قابل استفاده برای اندازه های مختلف تا قطر 25 سانتیمتر....

  •  

فروشنده

درمان کالا