آتل سر و گردن آمبو Mini Perfit Ace

آمبو-Ambu
اتمام موجودی

آتل سر و گردن آمبو Mini Perfit Ace ثابت نگه دارنده ی محکم مهره های گردنی بوده و قابل استفاده برای اطفال می باشد همچنین اندازه ی آن به صورت آسان و دقیق در دوازده سایز قابل تنظیم است...

فروشنده

درمان کالا