فشارسنج بازویی دیجیتال نیمه اتوماتیک آلپیکادو مدل DS-21

آلپیکا دو-ALPK2
اتمام موجودی
  • قابلیت ذخیره 30 نتیجه
  • هشدار خطای بستن کاف
  • هشدار ضربان نامنظم قلب(آریتمی)

فروشنده

درمان کالا