زیرنشیمنی دنبالچه الماس شهر

الماس شهر-ALMASESHAHR
قیمت ویژه
417,000 تومان
قیمت عادی
490,000 تومان
موجود در انبار درمان کالا
  • سبک و قابل حمل
  • اصلاح شکل و راستای قوس های ستون فقرات
  • روکش قابل شستشو
  • برداشتن فشار مستقیم وارده بر دنبالچه

 

فروشنده

درمان کالا

موجود در انبار درمان کالا
  • ارسال درمان کالا

  • ارسال فوری (شهر تهران)