اکسیژن ساز 5 لیتری AirSep مدل VisionAire

ایرسپ-AirSep
اتمام موجودی

اکسیژن ساز 5 لیتری AirSep مدل VisionAire دارای ظرف مرطوب ساز بزرگ، عمر و کیفیت بالا دستگاه، کم صدا و با راندمان عملکردی بالا، مناسب برای دامنه وسیعی از مقاصد درمانی به ویزه استفاده در منزل.....

فروشنده

درمان کالا