تشک ویلچری ایرداکتر مدل 4044

ایر داکتر-Air Doctor
اتمام موجودی

تشک ویلچری ضد زخم بستر ایرداکتر مناسب برای جلوگیری از ایجاد زخم بستر و درمان آن در بیمارانی است که از ویلچر استفاده می‌کنند. 

 

فروشنده

درمان کالا