دستگاه تست قند ایکان مدل On Call Plus

ایکان-ACON
اتمام موجودی
  • امکان خونگیری از کف دست و نوک انگشتان و ساعد
  • محاسبه میانگین در بازه های زمانی متفاوت
  • امکان اتصال به کامپیوتر

فروشنده

درمان کالا